Individuele begeleiding bij

Volwassen honden

Individuele begeleiding bij volwassen honden

girl, dog, pet-5623231.jpg

Het eerste gesprek

Deze individuele begeleiding bestaat uit één of meerdere  gesprekken bij u thuis . Tijdens ons gesprek kan u allerlei vragen stellen over het gedrag van de hond , die ik voor u zo goed mogelijk zal beantwoorden . Samen zoeken we naar een oplossing  hoe we het probleem onder controle kunnen krijgen .  Een oplossing aangepast aan de noden van uw hond én aangepast aan wat u  verkiest.   Mens en hond zitten in een sociaal systeem en binnen dit sociaal systeem beïnvloeden ze elkaar . 

Gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking tussen de gezinsleden en de hond.

Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. De problemen  zullen altijd bekeken worden  met als  achtergrond  deze wisselwerking . Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Screenshot_20230422_151958_Facebook
kalmerende signalen

Leer uw hond te begrijpen !

In de connectiemethode  gaat men ervan uit dat elk gedrag – en dus ook elk symptoom – communicatie inhoudt, een boodschap. Symptoomgedrag ( opspringen ,bijten , blaffen , stress , angst , relatieproblemen ,eetproblemen enz.)  is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat het symptoom ons vertelt over het systeem. Het symptoom is namelijk dikwijls een ultieme poging om  iets duidelijk te maken .  De hond ondervind dat hij met zijn normale communicatie ons niet kan duidelijk maken wat hij wil  . De hondentaal is nu eenmaal soms moeilijk te begrijpen De hond zit in de knoei met gevoelens bij zichzelf en met wat gaande is in zijn omgeving.  Omdat hij zelf de omstandigheden niet kan veranderen ,zet het  zich om in gedrag.

toddler hand, child's hand, hand-4867454.jpg

De connectiemethode

De connectiemethode gaat er  van uit dat de zoektocht naar de betekenis van het symptoom juist de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Om de hond te kunnen helpen, gaan we de weg terug: op zoek naar deze boodschap achter het gedrag van deze hond in zijn context. 

Na een eerste gesprek zal u al heel wat inzicht hebben in het probleem. Soms zijn er meerdere sessies nodig maar steeds met een tussen pauze van enkele  weken zodat u kan oefenen en voldoende tijd heeft om dit uit te proberen .

Per mail krijgt u steeds ook ondersteuning op papier over hetgeen we besproken hebben . 

  U mag mij ook steeds per mail contacteren  over alles waar u vragen over heeft !

border collie charka en fjordy

Ongeveer 10 tot 15% van de huishonden vertonen geregeld probleemgedrag. Hondeneigenaren kunnen beroep doen op een hondengedragstherapeut om hen te begeleiden, beter met hun hond om te gaan en het eventuele gedragsprobleem van de hond te verzorgen.

Wat is een hondengedragstherapeut

Een hondengedragstherapeut is expert in zowel normaal – als abnormaal gedrag van de hond. Hij of zij onderzoekt de symptomen die voor de hondeneigenaar als ongewenst worden ervaren. De hondengedragstherapeut onderzoekt het ongewenst gedrag van de hond en bepaalt of het gedrag, probleemgedrag, dan wel het gevolg van een gedragsprobleem kan zijn. De hondengedragstherapeut werkt vanuit een specifieke visie, die bij verschillende professionals anders kan zijn.

Een hondengedragstherapeut die met de connectiemethode® werkt, heeft als doel om het welzijn van zowel de hond als zijn gezin als prioriteit te stellen. Eigenaren leren omgaan met de omstandigheden die het probleem veroorzaken. Een hondengedragstherapeut is niet zo zeer een hondentrainer maar wel een coach voor hondeneigenaren. Hij of zij begeleidt hondeneigenaren om op de juiste manier met de hond om te gaan, teneinde het probleem dat ze ervaren te verminderen.

Wanneer heeft mijn hond een hondengedragstherapeut nodig

Je kunt een hondengedragstherapeut raadplegen als je het gevoel hebt een probleem met je hond te ervaren en zelf niet onmiddellijk weet hoe je het probleem kan verhelpen. Door op tijd de hulp van een hondengedragstherapeut in te roepen, kan je in het beste geval voorkomen dat het eventuele probleemgedrag van je hond kan escaleren. Maar het kan ook zijn dat de expert merkt dat je hond geen hondengedragstherapie nodig heeft en dat het gedrag van je hond helemaal normaal is.

Op dat ogenblik zal de hondengedragstherapeut jou inzicht geven over waarom je hond doet wat hij doet en je tips aanbieden om ermee om te gaan. Mocht er worden vastgesteld dat je hond toch bepaalde gevoeligheden heeft, kan de hondengedragstherapeut jou op langere termijn begeleiden en je leren hoe je op de beste manier voor de kwetsbaarheid van je hond kunt zorgen, zodanig dat het probleem onder controle kan worden gebracht en je meer vreugde en geluk kunt ervaren met je hond.

Wat mag je van een hondengedragstherapeut verwachten

Je kunt van een hondengedragstherapeut verwachten dat hij het welzijn van honden en hondeneigenaren hoog in het vaandel draagt en zijn opdracht als een echt vak beschouwt.

Dit is een checklist van wat de dingen zijn die je van een hondengedragstherapeut mag verwachten:

 • Als prioriteit kan je van een hondengedragstherapeut verwachten dat hij of zij opgeleid is.
 • Er is evenveel respect voor het welzijn van de hond als voor dat van jou en jouw gezin. Er worden geen aversieve trainingstechnieken gebruikt.
 • Je krijgt duidelijke informatie over wat een eventuele hondengedragstherapie inhoudt.
 • Als eerste stap zal er een hondengedragsconsult plaatsvinden waar wordt bepaald of het probleem dat je met je hond ervaart probleemgedrag of een gedragsprobleem is en wat daar de oorzaak van is.

  Probleemgedrag is normaal gedrag van je hond maar wordt door jou als storend ervaren.

  Is het probleemgedrag van de hond schadelijk voor het welzijn van je hond of jezelf en de omgeving kan het als een gedragsprobleem worden beschouwd.

  Wanneer het gedrag van je hond normaal is, zal de hondengedragstherapeut tips geven over hoe je in de toekomst met je hond kunt omgaan, maar zal er geen hondengedragstherapie nodig zijn. In het andere geval kan een langdurige begeleiding worden opgestart.

 • Bij een begeleidingstraject voor hondengedragstherapie worden er duidelijke doelen gesteld. De begeleiden is erop gericht om de vooraf bepaalde doelen te behalen.
 • Er wordt afgesproken tegen welke voorwaarden er wordt samengewerkt.

Een hondengedragstherapeut is vooral een coach voor hondeneigenaren

Een hondengedragstherapeut traint jouw hond niet en leert jouw hond geen specifiek gedrag aan. Hij of zij biedt jou inzicht en coacht jou in het volbrengen van de hondengedragstherapie. Jij bent diegene die het probleem van jezelf en je hond gaat aanpakken. Een hondengedragstherapeut heeft evenveel passie voor het omgaan met mensen als met honden en is vooral getraind om op een duidelijke manier met mensen te communiceren. Het doel is om jouw inzicht en handelen te trainen. Je krijgt handvatten die je helpen om goed met je hond om te gaan en die je gedurende 2 tot 4 weken kunt inoefenen. Geregeld heb je contact met de coach en ziet elkaar om de 2, 4 tot 6 weken, dit afhankelijk van de nood van je hond en jezelf. Telkens opnieuw volgt er een evaluatie en worden de handvatten uitgebreid of bijgestuurd.

Hoeveel bedraagt het uurtarief van een hondengedragstherapeut

Het beroep van hondengedragstherapeut is niet erkend. Iedereen kan zichzelf hondenexpert noemen. Daardoor is er veel amateurisme op de markt en dit met alle gevolgen van dien, zelfs met toename van probleemgedrag bij je hond tot gevolg. Een professionele hondengedragstherapeut is opgeleid, heeft een ondernemingsnummer en voert het vak uit als zelfstandige.

 

Mijn begeleiding aan huis  kost  80 euro per consult van 90 minuten.

Klanten-tevredenheid  

Bekijk hier een voorbeeld :

 

Beste, 

 Ik zou u nog even laten weten hoe het inmiddels gaat met de zindelijkheid van onze labrador. Welnu, het gaat super!

We houden ons al een aantal weken aan alle tips die u ons gaf en ik ben gestopt met roepen en straffen… afgezien van een enkel ongelukje, doet hij alles buiten! Ook de welkomstplasjes nemen af.   U bent echt een talent!

We zijn u enorm dankbaar, knap dat u de hondentaal zo goed begrijpt!

 

We nemen zeker contact op als we weer op een probleem aanbotsen…

 

Met vriendelijke groeten

Natalie

plassende puppy
duim omhoog

Nog vragen ?

U mag mij altijd  telefonisch contacteren over de werkwijze , kostprijs en  alle info  

Vraag nu een eerste gesprek aan  en kijk wat ik voor u kan doen !