Socialisatie bij puppy's

Socialisatie van een puppy .

scott en fuller

Wetenschappelijk onderzoek .

Wetenschappers John Paul Scott en John L. Fuller bestudeerden sociaal gedrag bij honden en publiceerden hun bevindingen in 1965 in het boek: Genetics and the Social Behavior of the Dog. Scott en Fuller toonden aan dat de periode tussen 3 en 12 weken van een pup een zeer gevoelige periode is waar pups uitermate open staan om sociaal gedrag te ontwikkelen. Scott en Fuller observeerden de moeder en haar pups en stelden vast dat socialisatie van honden een natuurlijk proces is. Het vindt op een organische manier en vanzelf plaats, zonder dat mensen er dienen in tussen te komen. Meer nog als mensen erbij betrokken werden konden pups extra stress ontwikkelen. Interessant om te zien was, dat indien pups extra stress ervaarden, dat de moeder voor ze klaarstond om hen te ondersteunen. Op die manier leerden de pups hoe ze op een constructieve manier met stress kunnen omgaan, namelijk door steun te zoeken bij hun moeder. De socialisatie van je hond met andere honden is een natuurlijk proces waar jij je puppy of hond dienen in te ondersteunen. Echter, ‘socialisatietraining’ is niet aan de orde en kan nadelig zijn.

golden retriever met puppy

Socialisatie in het nest .

Pups socialiseren zichzelf t.o.v. andere honden Tot de leeftijd van 3 weken ontfermt de moederhond zich over haar pups. Pups hebben dan enkel zorg nodig. Eenmaal de pups 3 weken oud zijn, vindt er iets merkwaardigs plaats. Op dat ogenblik gaat ze zich niet altijd meer direct met de pups bezighouden maar houdt zichzelf beetje bij beetje wat op de achtergrond. Daardoor krijgen de zaadjes van sociaal gedrag van de pups voeding. De pups gaan zich automatisch meer en meer tot elkaar gaan verhouden en met elkaar communiceren. Het gevolg is dat pups sociaal gedrag ontwikkelen t.o.v. elkaar. Dat proces loopt verder tot de pups naar hun nieuwe eigenaar gaan. Op dat moment zijn pups gesocialiseerd met honden. T.t.z.: Op de leeftijd van 8 weken, wanneer de meeste pups naar hun nieuwe eigenaren gaan, is het socialisatieproces in volle gang maar nog niet optimaal. De socialisatie van de puppy gaat uiteraard verder. Mijn ervaring is dat hoe langer honden in het nest blijven, hoe meer sociale vaardigheden t.o.v. andere honden zij ontwikkelen. Ik zie vaak pups die tot 15 weken bij de fokker zijn gebleven en er goed zijn begeleid. Deze pups zijn meestal meer sociaal vaardig dan pups die op de leeftijd van 8 weken of jonger uit het nest werden gehaald en waarbij de eigenaar de verdere ‘zogenaamde socialisatie’ voor zijn rekening heeft genomen.

sociaal gedrag tussen twee honden

Socialisatie met vreemde honden.

Socialisatie met vreemde honden gebeurt uit vrije wil en in vrijheid Pas als pups de leeftijd van jonge hond hebben bereikt – op de leeftijd van 125 dagen, zullen ze de behoefte ontwikkelen om met vreemde honden in contact te komen. Dat komt omdat ze de veilige nestomgeving zullen verlaten en dus automatisch andere vreemde honden zullen ontmoeten. Socialisatie met andere honden is dus andermaal een natuurlijk proces. Omdat honden niet aan de leiband zijn, kunnen ze zelf de keuze maken om wel of niet contact te zoeken met andere honden. Socialisatie met andere vreemde honden is spannend. In contact treden met iemand die je niet kent, is ook voor mensen een spannende gebeurtenis. Voor honden is dat niet anders. Tijdens de socialisatieperiode, de periode tussen 3 en 12 weken en erna, hebben pups zichzelf geoefend in communicatie met de nestgenootjes uit de eigen sociale groep – de geboortegroep. Daardoor zullen ze de geoefende sociale vaardigheden kunnen aanwenden om met de spannend gebeurtenis dat een contact met een vreemde hond is, op een effectieve manier om te kunnen gaan. Ze worden geleidelijk aan vertrouwd met de aanwezigheid van – en communicatie met vreemde honden. Dat proces duurt levenslang en is natuurlijk.

Socialisatie van je hond aan de leiband gaat moeilijk Socialisatie en het maken van contact met andere honden in vrijheid is geen probleem. Het maken van contact wanneer je hond aan de leiband is, kan een probleem zijn en heeft dan niets te maken met sociale vaardigheden maar met stress, angst en frustratie in relatie met de leiband. Wanneer je hond onder alle omstandigheden vertrouwd is met de leiband, zich goed voelt aan de leiband en wandelen aan de leiband leuk vindt, zal het contact met andere honden als hij aan de leiband is ook op een aangename manier verlopen. Honden die tijdens het contact met anderen honden, negatieve ervaringen hebben opgelopen terwijl ze aan de leiband vastlagen, zullen het in de toekomst blijvend lastig hebben om andere honden te begroeten als ze aan de leiband zijn. Voor deze honden dienen eigenaren andere oplossingen te bedenken zodat contact met andere honden, aan de leiband, niet meer nodig zijn. Zij dienen zichzelf te oefenen in het ondersteunen van hun hond.

Socialisatie : De visie vanuit de connectiemethode

De wereld delen en elkaar met rust laten

Vanwege hun natuurlijke aanleg om sociaal gedrag te ontwikkelen en te vertonen, kunnen honden met andere vreemde honden omgaan. Ze delen de wereld en laten elkaar verder zijn. Ze willen weten wie zich in het territorium van de publieke ruimte bevindt. Ze erkennen en herkennen de andere honden uit de leefomgeving. Honden hebben geen behoeften om met vreemden honden te spelen. Honden hebben vooral de behoefte om een diepe band met de leden van hun eigen sociale groep te bouwen en te onderhouden.

 

Eerst vertrouwen opbouwen

Omdat honden vooral de behoefte hebben om een mooie band met de leden van hun eigen sociale groep te bouwen, is het belangrijk om daar energie voor vrij te maken. Eenmaal je merkt dat je puppy of hond voldoende vertrouwen in je heeft kan je het socialisatieproces ten opzichte van andere honden verder gaan faciliteren. Dat doe je door in een veilige omgeving je puppy of hond te kans te bieden om in alle vrijheid en uit vrije wil, al dan niet, sociale contacten met andere honden te laten maken. Natuurlijk dien jij altijd zijn veilig toevluchtsoord te zijn en hem ondersteunen als dat nodig is.

 

bruine labrador

Je hond socialiseert in het nu

Gebruik je gezond verstand. Bouw eerst vertrouwen op. Ga dan genieten van de wandelingen. Kijk in welke omstandigheden je puppy of hond de behoefte heeft aan contact met andere honden. Ondersteun je puppy of hond. Wees aanwezig als een leider en vriend. Laat de hond zijn. Het komt goed. Wil je je puppy of hond socialiseren of wil je gelukkig zijn?

Eerst in vrijheid

Vermijd om de eerste contacten met vreemden honden aan de leiband te laten gebeuren. Contacten met vreemde honden zijn spannend voor je hond. Hij dient zelf te kunnen beslissen of hij wel of niet contact wil en hoe lang hij dit wil laten duren.  →  →  →

shepherd dog, puppy, dog-4357790.jpg

Veiligheidsgevoel, vertrouwen, vreugde

Zorg dat je hond zich veilig voelt als hij aan de leiband ligt.

Vanuit het veiligheidsgevoel kan je hond vertrouwen ontwikkelen in jou als hij aan de leiband ligt.

Nadat je puppy of hond ‘in vrijheid’ vertrouwen heeft kunnen ontwikkelen in het maken van contact met vreemde honden, zich veilig voelt aan de leiband en jou het vertrouwen geeft om hem te begeleiden, zal hij wellicht ook aan de leiband op een aangename manier vreemde honden kunnen begroeten als dat nodig is. Dan is er vreugde voor jou en je hond.

 

Weet dat je hond vooral nood heeft aan het opbouwen van een diepe band met de leden van de eigen sociale groep en contacten met andere honden daar ondergeschikt aan zijn.

Hond op de schoot

Geen georkestreerde socialisatie van je hond

Wie heeft de behoefte aan sociaal contact met vreemden, jij als eigenaar of je puppy of hond? Doelbewust je pup bij andere pups of honden brengen waar hij zelf onvoldoende ruimte heeft om eventuele contacten met andere honden te vermijden is niet verstandig. We dienen het socialisatieproces van onze puppy of hond te ondersteunen. Als wij ‘willen’ dat onze hond sociaal vaardiger wordt, lopen we het risico dat we in een trainingsmodus terechtkomen en onze puppy of hond forceren. Socialisatietraining is een onnatuurlijk aangelegenheid en mogelijks schadelijk voor het welzijn van de puppy of hond.

Puppy2.jpg

Maak je hond vertrouwd met de leiband

Meestal lopen eerste contacten met honden gelijktijdig met de eerste wandelingen aan de leiband. Je puppy is nog niet vertrouwd met de leiband en heeft stress, is wat angstig en ervaart frustratie. Dan komt het contact met de andere honden er ook nog bij. Het onderzoek van Scott en Fuller toont aan dat wanneer je hond tijdens de socialisatieperiode negatieve ervaringen opdoet en op dat moment zich onveilig voelt EN geen steun krijgt van de verzorger, deze negatieve ervaring als een basiservaring wordt opgeslagen in het geheugen. In de toekomst kan iedere situatie waarin je hond herinnerd wordt aan deze negatieve ervaring, tot een versterking van de negatieve emoties leiden. Het probleem is dan niet dat jouw hond zich niet goed voelt vanwege het ontbreken van sociale vaardigheden maar door het ontbreken van vertrouwen als hij aan de leiband is. Zorg er voor dat jouw hond vertrouwd wordt met het wandelen aan de leiband .  ←  ←  ←